Apliko!

Teori + Workshop

Graphic Design

principles of design
adobe suite
digital photography

web development

front-end development (HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap)
back-end development (PHP, MySQL, JavaScript, Ajax)
wordpress basics (themes, plugins, widgets)

digital marketing

google online advertising (google ads)
social media management (facebook, instagram, twitter, linkedin)
Hën 09:00 - 12:00 Mër 09:00 - 12:00 Pre 09:00 - 12:00
Çfarë do të trajtohet
 • Principet e Dizenjimit
 • Web Page Design
 • Web Page Programming

Ku mund të punësoheni?
 • Freelance
 • Web Agency
 • Biznese të vogla & të mesme
 • Advertising Agency
Hën 09:00 - 12:00 Mër 09:00 - 12:00 Pre 09:00 - 12:00
Çfarë do të trajtohet?
 • Adobe InDesign
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Premiere
 • Adobe Audition
 • Adobe After Effects

Ku mund të punësoheni?
 • Freelance
 • Web Agency
 • Biznese të vogla & të mesme
 • Advertising Agency
Hën 09:00 - 12:00 Mër 09:00 - 12:00 Pre 09:00 - 12:00
Çfarë do të trajtohet?

Fotografia Dixhitale

Ku mund të punësoheni?
 • Freelance
 • Web Agency
 • Biznese të vogla & të mesme
 • Advertising Agency
Hën 17:00 - 20:00 Mër 17:00 - 20:00 Pre 17:00 - 20:00
Çfarë do të trajtohet?

Njohje me konceptet bazë të Web Development duke përdorur HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery and Bootstrap. Studentët do të mësojnë si të ndërtojnë elementet vizuale dhe interaktive të një faqeje web.

Çfarë do të mësoni:
 • HTML5
 • CSS3
 • JavaScript
 • jQuery
 • Bootstrap
 • PSD në HTML/CSS

Ku mund të punësoheni?
Mar 17:00 - 20:00 Mër 17:00 - 20:00 Enj 17:00 - 20:00
Çfarë do të trajtohet?

Kursi fokusohet në të gjithë elementët dhe konceptet bazë të PHP/MySQL. Pas çdo seksioni, studentët do të jenë të aftë të ndërtojnë projekte në mënyrë që të shohin shembuj realë të PHP, MySQL, JavaScript dhe AJAX.

Çfarë do të mësoni:
 • Kodimi efikas në PHP
 • PHP Syntax, Funksionet dhe Operatorët
 • Implementimi i Array Expression dhe Flow Control
 • PHP Object Oriented Programming
 • Teknikat Praktike në PHP
 • MySQL Database
 • Implementimi i MySQL me PHP
 • Implementimi i PHP Forms, Cookies dhe Sessions
 • Implementimi i PHP Filters dhe JavaScript
 • AJAX Calls

Ku mund të punësoheni?
Nëntor - Dhjetor 2018 Mar 13:00 - 16:00 Mër 13:00 - 16:00 Pre 13:00 - 16:00
Çfarë do të trajtohet?

Worpdress mundëson mbi 19 milionë faqe web në të gjithë botën. Mësoni të krijoni dhe të publikoni artikuj dhe faqe; personalizoni website-n tuaj me themes, widget dhe custom menus; si dhe të shtoni funksionalitete nëpërmjet plugins.

Çfarë do të mësoni:
 • Hyrje në Wordpress
 • Ndryshimi midis wordpress.com dhe wordpress.org
 • Plugins për WordPress
 • Instalimi i Plugins për WordPress
 • WordPress Themes
 • WordPress Widgets
 • Instalimi i WordPress Themes
 • Instalimi lokal i WordPress - XAMPP
 • Instalimi i WordPress në Server
 • Visual Composer
 • Hyrje në Google Analytics
 • Optimizimi i WordPress për SEO

Ku mund të punësoheni?
Nëntor - Dhjetor 2018 Hën 09:00 - 12:00 Mar 09:00 - 12:00 Mër 09:00 - 12:00
Çfarë do të trajtohet?

Laboratori ju mëson përdorimin e Google Ads në format më efikase. Njohja me krijimin e fushatave, targetimin, kërkimin, përdorimin e gjuhës së duhur, si dhe optimizimin e fushatave. Do të zbuloni se si të përdorni Google Ads për të sjellë më shumë klientë online dhe rritur biznesin tuaj.

Çfarë do të mësoni:
 • Bazat e Google Ads
 • Avantazhet e Online Advertising
 • Targetimi i Fushatave
 • Menaxhimi i Buxhetit dhe Bids
 • Krijimi i Fushatave të suksesshme
 • Kërkimi nëpërmjet Fjalëve Kyçe (Keywords)
 • Competitive Research
 • Research Tools
 • Strategjia e Optimizimit

Ku mund të punësoheni?
Nëntor - Dhjetor 2018 Mar 13:00 - 16:00 Mër 13:00 - 16:00 Enj 13:00 - 16:00
Çfarë do të trajtohet?

Social Media është një domosdoshmëri për çdo kompani në mënyrë që të fitojnë klientë të rinj dhe të aktivizojnë klientët e tyre ekzistues. Ky laborator do t'ju ndihmojë të kuptoni bazat e Social Media, planifikimin e objektivave, si dhe rëndësinë e saj në një Brand ose biznes.

Çfarë do të mësoni:
 • Hyrje në Social Media
 • Social Media Strategy
 • Social Media Analytics
 • Content Marketing
 • Facebook Management
 • Instagram Management
 • Twitter Management
 • LinkedIn Management

Ku mund të punësoheni?
class hours
09:00 - 12:00 13:00 - 16:00 17:00 - 20:00

Pyetjet më të shpeshta

01. A pajisem me certifikatë në fund të trajnimit?

Të gjithë personat të cilët përfundojnë me sukses kurset një dhe gjashtë mujore, do të pajisen me certifikatë trajnimi.

02. A janë të gjitha kurset falas?

Të gjitha kurset që ofron Link Academy janë FALAS.

03. Kam ndonjë detyrim ndaj Akademisë?

Po. Kur të përfundosh kursin, ndaji njohuritë e fituara me sa më shumë miq. Dhe ndaji ashtu si i fitove: falas.

04. Cili është niveli i kurseve? A mund të marrin pjesë edhe persona pa eksperiencë ose të nivelit fillestar?

Të gjitha kurset që ofron Link Academy janë organizuar në mënyrë që edhe studentët, personat pa eksperiencë apo fillestarë ta gjejnë veten. Kryesisht fillohet me njohuri të përgjithshme dhe nivele bazike, për të kaluar më pas në nivele të avancuara dhe Pro.

05. Pasi përfundoj trajnimet në Link Academy, a kam mundësi punësimi?

Për studentët më të mirë Link Academy ofron edhe mundësi punësimi. Gjithashtu luan rolin e ndërmjetësit duke i punësuar edhe në kompani të tjera bashkëpunëtore: LocalWeb, Comdata, etj.

06. A mund të ndjek më shumë se një kurs pranë Link Academy?

Nëse studentët mund t’ju përshtaten orareve të moduleve të ndryshme, sigurisht që mund të marrin pjesë në më shumë se një kurs.