Apliko!
Nëntor 2018 Tiranë Në Nëntor 2018 në Link Academy studentët e parë do të kenë mundësinë të ndjekin programet 1-mujore të WordPress, Google AdWords dhe Social Media Management. Në përfundim të këtyre klasave do të keni marrë njohuritë e para në botën digjitale.
Suksese Nga Link Academy
31 Gusht 2018 Tiranë Metodologjia dhe përqasja e Akademisë

Kriteret e pranimit: Asnjë
Klasat i përshtaten çdokujt që ka talent dhe prirje në fusha si Graphic Design, Web Development dhe Digital Marketing. Për të studiuar në Link Academy nuk është e nevojshme të kesh përvojë apo njohuri të mëparshme, mjafton dëshira për tu bërë profesionist.
Oraret fleksibël të klasave ju japin mundësinë të ndiqni leksionet gjatë paradites ose pasdites pavarësisht angazhimeve të tjera.

MISIONI YNË

Të ofrojmë falas një formim cilësor, i cili ndryshon jetën e kujtdo që ëndërron një nga profesionet e së ardhmes.